ESCOLA SOLIDÀRIA

banner escola solidaria
Foto 1 escola solidaria Mercadet Solidari - Escola solidaria

El nostre centre forma part de la xarxa d’Escoles Solidàries.

Actualment col·laboram amb el fons mallorquí de solidaritat, Creu Roja i Unicef

Fons Mallorquí de Cooperació

Aquest curs hem recaptat 1166 € . Hem entregat 338 euros al Fons Mallorquí de Solidaritat que ho destina a la millora de les escoles de Nicaragua.

Aquest projecte dóna suport a l'educació en 20 barris de Managua i 32 centres educatius en beques per estudiants i suport a la comunitat. D'altra banda,s’ha entregat un taló de 388 euros a Creu Roja, que se centra en els col·lectius més desfavorits de Mallorca.A més, enguany també hem entregat 388 euros a UNICEF, destinats als damnificats pel terratrèmol a Nepal.

Moltes gràcies per la vostra ajuda!

Cp Marian Aguiló - 2009