Feines dels alumnes.

En aquesta nova secció: "Feines dels alumnes", hi publicarem els treballs que realitzen els alumnes de cada curs.


Feines de primer
Primer
(Gravacions)
Feines de segon
Segon
(pps)
Feines de tercer
Tercer
(pps)

Feines de quart
Quart
(HTML)
Feines de cinqué
Cinqué
(HTML)
Feines de sisé
Sisé
(pps)