LLENGUA ANGLESA

Iniciam l'aprenentatge de l'anglès des dels 3 anys i les mestres d’anglès són el referent de la llengua estrangera a l’escola.

A Educació Infantil aprenem amb la nostra mascota en Robby Rabbit. Aprenem amb històries, jugant, cantant i ens divertim molt.

A Educació Primària el nostre principal objectiu és desenvolupar la competència comunicativa,incloent la resta de competències i que l’alumnat estigui exposat a la llengua estrangera tant com sigui possible. A les classes d’anglès es treballen la comprensió i l’expressió oral d’una manera dinàmica per tal d’establir una rutina, i per consolidar l’aprenentatge, treballam la comprensió i l’expressió escrita que introduïm de manera progressiva.

Participam del programa Seccions Europees. A segon, tercer i quart de Primària fan ICT (Tecnologies de la informació i comunicació). A cinquè i sisè fan Science (una part del currículum de Coneixement del Medi). Per formar part del programa de Seccions Europees tenim una auxiliar de conversa.


Blog d'anglès