Equip directiu

Director

imatge director

Pep Mas

Horari de visites:

De dilluns a divendres, de 8:30 a 9:30 h.

Cap d'estudis

imatge capEstudis

Aina González

Horari de visites:

De dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8:30 a 9:30 h.

SecretĂ ria

imatge director

Catalina Llobera Balle

Horari de visites:

De dilluns a divendres, de 8:30 a 9:30 h.