Equip directiu

Director

imatge director

Antoni Cuenca

Horari de visites:

Actualment sols amb cita prèvia

Secretària

imatge director

Catalina Cañellas

Horari de visites:

Actualment sols amb cita prèvia

Cap d'estudis de primària

imatge capEstudis

Aina González

Horari de visites:

Actualment sols amb cita prèvia

Cap d'estudis d'infantil

imatge capEstudis

Susana Sansó

Horari de visites:

Actualment sols amb cita prèvia