Programa d'aprofundiment de coneixements [+] [- ]

Aquest projecte pertany al Programa d'aprofundiment de coneixements impulsat pel Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació i Cultura.
Està adreçat a l'alumnat que destaca per la seva major capacitat, interès i motivació per aprendre.
Durant el curs 2010-2011 s'ha duit a terme els dissabtes al nostre centre amb alumnes de cinquè i sisè de E.Primària de les escoles: CEIP Anselm Turmeda , CEIP Son Anglada, CEIP Son Quint i CEIP Marian Aguiló.

English project [+]

El projecte Cercam i cream/ Searching and creating consisteix en la creació d'un banc de recursos per a  l'àrea d'anglès del tercer cicle de E.Primària. La feina està  dividida en dues parts clarament diferenciades: en la primera, fruit de la recerca en Internet per part del grup,  trobam una recopilació  d'activitats de la gramàtica i temàtica que es treballa en el cicle; en la segona part,més creativa, els participants del projecte han generat tot tipus d'activitats i  han après a fer ús de moltes aplicacions de la Web 2.0. Tot el material elaborat  pel grup està organitzat a una  pàgina web, de tal manera que sigui útil per a  professors dins les aules i per a alumnes a ca seva. A part del material comentat, s'han fet activitats per a les pissarres digitals mitjançant les plantilles del Smart toolskit.

Projecte del castell de Bellver. [+]

  • La tasca final és l'elaboració d'una guia del castell de Bellver, mitjançant una presentació de diapositives i publicada a la pàgina web de l'escola.
  • S'ha treballat en equip utilitzant diferents recursos ( material bibliogràfic, pàgines web, material informàtic, ...)
  • Es pretén iniciar a l'alumne en la investigació i que sigui el caràcter pràctic d'aquesta el que provoqui l'interès pel tema.
  • Un altre aspecte destacable seria el caire d'autodescobriment que suposa l'execució del projecte.
  • ALUMNES QUE HAN FORMAT PART DEL PROJECTE “GUIA DEL CASTELL DE BELLVER” CP Marian Aguiló Paula Manuz González Jerry Capote Muebaque Liza Lucía Meza Villar María Corchero de Luelmo Ana Alonso Bartolomé Lucía Haba Florencio CP Son Serra Paula López Cabot Iván Fernández Fernández Daniel Cabot Aguila CP Son Quint Joel Bellviure Pérez CP Anselm Turmeda Roberto Karam Buendía

Treballs dels alumnes:

Marian Aguiló - Juny 2011