EL NOSTRE PROJECTE: CIÈNCIA I MEDI AMBIENT

Durant quatre anys, hem treballat dins el projecte Vivim Plegats. Ens centràrem en la multiculturalitat, la Carta de la Terra (el respecte al medi ambient) i la Solidaritat (centrant-nos en la Mediterrània).Els darrers anys hem treballat les rondalles, els pintors i els inventors i descobridors.

Aquest curs treballarem les competències bàsiques

PROJECTE D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA: COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Enguany, en lloc de treballar al voltant d’un eix temàtic com en anys anteriors, els mestres ens centrarem en un projecte coordinat pel Centre de Professors de Palma. Revisarem com impartim les classes i com podem integrar les competències bàsiques a l’escola.

Amb aquestes competències els alumnes han de poder:

Aconseguir la seva realització personal

Exercir la ciutadania activa

Incorporar-se satisfactòriament a la vida adulta

Desenrotllar un aprenentatge permanent al llarg de toda la vida.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

1- Comunicació lingüística

2- Matemàtica

3- Coneixement i interacció amb el món físic

4- Tractament de la informació i competència digital

5- Social i ciutadana

6- Cultural i artística

7- Aprendre a aprendre

8- Autonomia i iniciativa personal