PARC DE TECNOLOGIES AMBIENTALS

Els alumnes de tercer cicle, els dies 14, 15 i 20 d'octubre i els de segon cicle els dies 2, 3 i 4 de febrer varen visitar el parc de tecnologies ambientals. Allà reberen més informació de com i on han de reciclar. Després visitaren les seves dependències i comprovaren tot el que es fa amb el fems que reben dels distints contenidors i el seu aprofitament. Els ensenyaren la importànciade les 4 R: REDUIR, RECICLAR, REUTILITZAR, RECUPERAR.